Truy cập nội dung luôn

Cơ cấu tổ chức HĐND phường

 

1. Đồng chí Trần Thị Thanh Cẩm

Chức vụ: Chủ tịch HĐND phường

Điện thoại: 0935040879

Email công vụ: Tttcam-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

2. Đồng chí Lê Thanh Phong

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường

Điện thoại:0394641908

Email công vụ: ltphong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mại

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường

Điện thoại:0941729977

Email công vụ:nttmai-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

4. Đồng chí Trần Quang Việt

Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phường Lê Hồng Phong | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Công Thanh

Điện thoại: 0914.975.153 – Điện thoại cơ quan: 0255. 3.823.760

Địa chỉ: 08 Nguyễn Cư Trinh, tổ dân phố 3, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi