Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Phòng, chống thiên tai Cấp phường
2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Phòng, chống thiên tai Cấp phường
3 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Phòng, chống thiên tai Cấp phường
4 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Hộ tịch Cấp phường
5 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Hộ tịch Cấp phường
6 Xác nhận thông tin hộ tịch Toàn trình UBND phường Lê Hồng Phong Hộ tịch Cấp phường
7 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Một phần UBND phường Lê Hồng Phong Lĩnh vực công tác dân tộc Cấp phường
8 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Một phần UBND phường Lê Hồng Phong Lĩnh vực công tác dân tộc Cấp phường
9 Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường bộ địa phương TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Đường bộ Cấp phường
10 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Trẻ em Cấp phường
11 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Trẻ em Cấp phường
12 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Trẻ em Cấp phường
13 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Trẻ em Cấp phường
14 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Trẻ em Cấp phường
15 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Trẻ em Cấp phường
16 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Một phần UBND phường Lê Hồng Phong Người có công Cấp phường
17 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Người có công Cấp phường
18 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND phường Lê Hồng Phong Người có công Cấp phường
19 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Một phần UBND phường Lê Hồng Phong Người có công Cấp phường
20 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Một phần UBND phường Lê Hồng Phong Người có công Cấp phường
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phường Lê Hồng Phong | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Huỳnh Công Thanh

Điện thoại: 0914.975.153 – Điện thoại cơ quan: 0255. 3.823.760

Địa chỉ: 08 Nguyễn Cư Trinh, tổ dân phố 3, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi